Astudiaethau Achos
Rhewgell Troellog Hunan-Bytyru (Gyrocompact) Ar gyfer Bwydydd Cp, Y Prosesydd Dofednod Mwyaf Yn Asia

Mae rhewgell troellog hunan-pentyrru wedi'i ddosbarthu i a'i osod mewn bwydydd CP, y prosesydd dofednod mwyaf yn Asia. Mae'r rhewgell hunan-pentyrru hefyd wedi'i gyfarparu â CIP (glân yn ei le) ac ADF (system dadrewi aer). Gall lanhau tu mewn y rhewgell troellog yn awtomatig ar ôl pob sifft waith, er mwyn cadw'r rhewgell yn bodloni'r safon hylendid uchaf ar gyfer prosesu cig. Mae'r ADF yn chwythu corbys o gyflymder uchel dan bwysau dro ar ôl tro dros yr esgyll anweddydd tra bod y cynhyrchion yn parhau i redeg yn y rhewgell. Ni all y rhew gronni ac mae'r effeithlonrwydd trosglwyddo gwres wedi gwella'n sylweddol. Gall y rhewgell troellog hunan-pentyrru rewi rhannau cyw iâr wedi'i ffrio 1500 kg/awr. Mae Square Technology wedi bod yn gyflenwr IQF i fwydydd CP ers 20 mlynedd. Rydym wedi darparu mwy na 50 o rewgelloedd IQF troellog a llinol, systemau rheweiddio i fwy na 10 o blanhigion bwydydd CP o amgylch Tsieina a Gwlad Thai.